LAK Real Estate on sopinut yhteistyöstä JLL:n kanssa Avia Cityn toimistokohteiden vuokraamisesta. Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinaa aitiopaikalta tarkkaileva JLL:n toimitusjohtaja Tero Lehtonen sanoo, että Avia Cityn erottaa muista kohteista ainutlaatuiset yhteydet.
– Kyllähän Avia Cityn sijainti on poikkeuksellinen. Lentokentän myötä on tarjolla nopeat yhteydet maailmalle ja maakuntiin. Lisäksi alue on helposti saavutettavissa junalla ja omalla autolla. Tämä on loistava sijainti yrityksille, jotka tekevät kansainvälistä toimintaa tai joilla on esimerkiksi myyntimiehiä ympäri Suomen. Paljon liikkuvat tietävät, että on melkoinen etu olla Kehä kolmosen kupeessa verrattuna vaikkapa Helsingin keskustaan.

Korona-aika on muuttanut ja muuttaa toimitilojen vaatimuksia, mutta perusasiat pitävät edelleen pintansa.
– Lähtökohta on edelleen se, että toimitilojen pitää olla laadukkaat, yrityksen toimintaan sopivat ja sijainniltaan keskeiset, mutta kyllähän lisääntynyt etätyö muuttaa työn tekemistä. Toimistolle ei tulla enää välttämättä tekemään työpöytätyöskentelyä, vaan tavataan kollegoja, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Siksi työpisteiden sijasta tarvitaan enemmän kokoustiloja ja vapaamuotoisia kohtaamispaikkoja, Lehtonen sanoo.

Vähemmän mutta laadukkaampaa

Sen lisäksi, että toimitilojen saavutettavuuden on oltava hyvä, niiden on oltava osa suurempaa ekosysteemiä.
– Toimitilojen sijaintivaatimus kasvaa myös tätä kautta, sillä työntekijät kaipaavat ympärilleen hyviä palveluita. Lounaalla on kiva käydä erilaisissa paikoissa ja töiden jälkeen juoksevat asiat halutaan hoitaa nopeasti. Vielä kymmenen vuotta sitten toimitilat saattoivat olla erillisellä alueella, jossa ei ollut toimistojen lisäksi mitään muuta, mutta tänä päivänä ympärillä on oltava hyvät palvelut. On myös Avia Cityn näkökulmasta erittäin tärkeätä, että ei rakenneta pelkkää toimitaloa, vaan ympärillä on aito elävä kaupunkirakenne.

Aikaisemmin toimistoissa oli työhuoneet ja neuvottelutilat, nykyisin toimistoissa on yhä enemmän yhteisiä tiloja ja showroomeja. Henkilökunnan taukopiste voi olla myös asiakkaiden kohtaamispaikka. Vaikka neliöitä tarvitaan ehkä vähemmän, on niiden oltava entistä laadukkaampia.
– On hyvä, että Avia Cityn toimistotalon yläkertaan tulee yrityksille yhteisiä tiloja, iso terassi ja kokouspalveluja. Nämä ovat yritysten työntekijöille viihtyvyyttä lisääviä, tärkeitä lisäpalveluja.

Tällä hetkellä jopa 40 % maailman hiilidioksidipäästöistä tule rakennuksista. Siksi vastuullisuusasioita huomioidaan yhä enemmän myös toimitilabisneksessä.
– Vastuullisuus nousee yhä useammin esille myös vuokraneuvotteluissa. Onneksi uusissa rakennuksissa vastuullisuusasiat on huomioitu niin hyvin, että niillä pärjää jo pitkälle. Etenkin suurilla yrityksillä on usein omia vastuullisuusohjelmia, joissa on määritelty myös se, mitä vaatimuksia toimitilojen tulee täyttää.

Lehtosella on vahva usko siitä, että Avia Citystä muodostuu jo parin vuoden sisällä erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus.
– Lentokenttä on jo alueena niin mielenkiintoinen, että se tukee Avia Cityn kiinnostavuutta. Suoraan sanottuna monet muut paikat Vantaalla ovat jopa tylsiä Aviapoliksen alueeseen verrattuna. Jos sijainti kehäteiden varrella ja lentokentän vieressä tuo yritystoimintaan lisäarvoa, niin tämä on juuri oikea paikka sijoittua. Globaalissa maailmassa ihmiset ja tavarat siirtyvät jatkossakin paikasta toiseen, joten Avia Citylle löytyy varmasti oma kiinnostava asiakaskuntansa.